Krajčírsky slovník alebo hovoríte po krajčírsky?
Štvrtok, 24 November 2011 23:12

dictionary
Aby sa šitie nestalo "španielskou dedinou", ale vaším novým koníčkom, predtým ako sa doň pustíme, nahliadneme v naších Lekciách šitia najskôr do tzv. krajčírskeho slovníka. Bez základných krajčírskych pojmov sa totiž nepohneme. Nebojte sa. Hŕbu všetkých tých čudných pojmov na vás nevysypeme hneď na začiatku. Na úvod nám úplne postačia tie najzákladnejšie, s ďalšími krajčírskymi pojmami sa potom postupne zoznámime v ďalších lekciách.
Takže čo je to vlastne šitie, šev, steh, osnova, či záševok? 

Šitie -
je technika spojovania kusov textílií pomocou stehov.

Steh- slučka, ktorá vzniká prevliekaním nite cez látku, spojenie pomocou stehov je pevné a pritom je možné  ho opätovne zase zrušiť (rozpárať.) Ručný steh vzniká prevlečením ihly s niťou z jednej strany na druhú, strojový steh vzniká najčastejšie viazaním (prehodením) spodnej a vrchnej nite.

 

Šev - tvorí ho súvislá rada stehov. Je to teda miesto, v ktorom sú pomocou stehov spojené dve alebo viac textílií. Podľa spôsobu akým sú tieto látky spájané rozlišujeme rôzne druhy švov, ktorým bude v našom kurze šitia venovaná samostatná lekcia.

 

Švový prídavok - je plocha látky medzi líniou švu a zastrihnutým okrajom. Švový prídavok bráni páraniu švov a poskytuje priestor na možné dodatočné úpravy odevu.


Začistenie švov - jedná sa o postup, pri ktorom sa švové prídavky upravujú tak, aby sa nepárali. Existuje veľa spôsobov začisťovania švov. Medzi ne patrí napríklad lemovanie šikmým prúžkom, ktorému sa v našom kurze šitia ešte budeme podrobnejšie venovať.

Vlákno (smer vlákna) - Pri všetkých tkaných druhoch látok, ktoré sa skladajú z vláken, je možné určiť ich smer. Rovné pozdĺžne vlákno, ktoré vedie rovnobežne s pekným okrajom látky sa nazýva osnova. Keďže je látka v tomto smere najstabilnejšia a najmenej pružná, strihá sa týmto smerom väčšina odevov. Vlákno, ktoré je tkané kolmo na osnovu, sa nazýva útok. Látka teda vzniká previazaním osnovy a útoku, pričom osnovu tvorí pevnejšia niť, ktorá je rovnobežná s okrajom látky.

Šikmé strihanie - ide o spôsob strihania, kedy látku nestriháme rovno (po osnove), ale šikmo po uhlopriečke, ktorá zviera s osnovou 45° uhol. Dôvodom takéhoto strihania je, že látka strihaná šikmo je oveľa pružnejšia. Šikmo strihané prúžky sa využívajú na lemovanie odevov.

Zapošitie - jedná sa o 3 - 4 stehy, ktoré sú ušité na jednom mieste na začiatku a na konci švu. Zapošitím sa zaistí, že sa niť nebude vyvliekať a steh párať.
 
Podšívka - časť odevu, ktorá zakrýva vnútornú stranu so švami a švovými prídavkami, okrem toho tvaruje a spevňuje vrchný odev. Vždy vyberáme takú podšívku, ktorá odpovedá vrchnej látke, najmä čo sa týka odporúčaného spôsobu prania.

Záševok - jedná sa o látku zloženú a zošitú do klínového tvaru, ktorá redukuje prebytočný materiál v niektorých partiách odevu. Pomocou záševkov sa odev tvaruje, najmä v oblasti pásu a hrudníka.

fotografie: flickr.com, autor: Velaia